Intro

Panti Asih

Actueel

Ook voor Panti Asih zijn het moeilijke tijden. Java en ook stad en provincie Yogyakarta zijn ernstig getroffen door de pandemie. Voor Panti Asih betekent dit dat de trainingen niet kunnen plaatsvinden en ook bij de school zijn er beperkingen. De 5 permanente bewoners vragen natuurlijk wel alle zorg. De corona-crisis is een groot risico, maar Panti Asih lijkt het redelijk te doorstaan. Economisch gaat het slecht. De vaste kosten gaan door, maar de binnenlandse inkomsten van de sociale dienst en de opbrengst van verhuur van gebouw voor retraites met overnachtingsmogelijkheden zijn minimaal. Men ziet natuurlijk uit naar het moment om weer jonge mensen met een verstandelijke beperking naar Panti Asih te halen en hen te trainen in persoonlijke vaardigheden met het doel hen steviger in de schoenen te laten staan. Camelia wil graag doen wat het kan om dit mogelijk te maken. Meer informatie vindt u in de brief die in december is uitgekomen. Daarin ook een weergave van een verhaal in de plaatselijke pers over Dedi, een man die eerder verbleef in Panti Asih. Van hem is de persoonlijke identiteit niet bekend, d.w.z. niet meer dan naam en geboortedatum. Dat maakt hem zeer verdrietig. Lees:  brief december 2021

Panti Asih: in het kort (in normale omstandigheden)

Twee maanden lang zijn 20 jongeren te gast bij Panti Asih. Ze volgen er samen een cursus. De één is bezig met tuinieren, anderen met geiten, weer anderen met huishoudelijke activiteiten of met het herstellen van kleding.

Het zijn jongeren met een lichte verstandelijke beperking afkomstig uit de omgeving van Yogyakarta. Hun ouders zijn dagelijks druk bezig om zich enig inkomen te verwerven. Dat is in hun omstandigheden al zeer lastig. De “community based rehabilitation”-cursus geeft de jongeren meer zelfvertrouwen omdat ze ontdekken dat ze best wat kunnen. Niet alleen werken ze aan individuele vaardigheden, maar ook om met elkaar samen te werken. Bovendien leren ze allerlei andere praktische zaken, bijv. hoe ze  gezond kunnen blijven.

Hun ouders kunnen, indien financieel mogelijk, ook een cursus volgen en dat is belangrijk want ook zij moeten beseffen dat hun kinderen meer kunnen dan ze altijd gedacht hebben. Bovendien krijgen ook zij gedurende de cursussen van enkele dagen enige tips hoe ze meer inkomsten kunnen verwerven uit hun werk.

Op het terrein van Panti Asih is nog een belangrijke instelling: de  school voor buitengewoon onderwijs met ongeveer 40-50 leerlingen afkomstig uit de omgeving van Pakem. Degenen die op afstand wonen worden gebracht en gehaald.

Tenslotte zijn er 5 mensen met een verstandelijke beperking die  er ook voor vast wonen.

Panti Asih, Pakem 21 km. ten noorden van Yogyakarta, Midden-Java. Daar gebeurt het.

Voor recente informatie zie de rechterkolom.

Over Camelia en Panti Asih

De zorg om en voor  mensen met een verstandelijke beperking, dat is vanaf het begin, eind jaren zestig,  de inzet van Panti Asih in Pakem bij Yogyakarta, Indonesië. Daar was toen en daar is nu nog steeds alle reden toe. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en blijvend afhankelijk van anderen. In de ergste gevallen zijn het mensen die mikpunt van spot zijn van anderen. Ook dat komt nog steeds voor.

De Stichting Camelia is opgericht op initiatief van Truus Dicke die er vanaf 1989 werkzaam is, aanvankelijk full-time als docent, adviseur, ambassadeu. Helaas is ze in 2018 gestorven in Yogyakarta, waar ze was blijven wonen. Tot aan het einde van haar leven bleef ze bij Panti Asih en natuurlijk bij de Stichting Camelia betrokken.

Mensen met een verstandelijke beperking horen er helemaal bij, dat wordt overal ter wereld, ook in Indonesië, steeds meer volmondig erkend. We denken steeds meer “Inclusief”. Alleen in een jachtige samenleving waarin ondanks de groeiende economie nog velen in armoedige omstandigheden leven, hebben deze mensen het moeilijk om mee te komen. Om hen daarbij te helpen en in staat te stellen in grotere zelfstandigheid te leven, met gebruik van eigen vaardigheden en talenten, daarvoor zet Panti Asih zich in. In het verleden gaf men grote aantallen onderdak (80-90 mensen). Nu wordt om verschillende redenen ingezet op het leven in de eigen woonomgeving van familie en vrienden. Onderwijs, training, begeleiding en de komende tijd ook meer ondernemingszin, opbouw van samenwerkingsverbanden in de eigen regio en belangenbehartiging, dat zijn de zaken waar Panti Asih zich druk om maakt.  En, op afstand, ook wij als Stichting Camelia maken ons er druk om. Èn natuurlijk vooral degenen die met hun bijdragen van geld en tijd in deze mensen investeren. Een investering in de toekomst van jonge mensen die veel beter in het leven kunnen staan dan nu vaak het geval is. En dat is wat waard!

Op verschillende wijze kunt u Panti Asih via Camelia steunen in het werk voor mensen met een verstandelijke beperking:

  • Uw geldelijke bijdrage
  • Camelia bekend te maken in uw eigen kring
  • Camelia noemen als er bij een bijzondere gelegenheid het initiatief genomen wordt om je als school, kerk, bedrijf, groep etc. in te zetten voor een goed doel