Panti Asih

Twee maanden lang zijn 20 jongeren te gast bij Panti Asih. Ze volgen er samen een cursus. De één is bezig met tuinieren, anderen met geiten, weer anderen met huishoudelijke activiteiten of met het herstellen van kleding.

Het zijn jongeren met een lichte verstandelijke beperking afkomstig uit de omgeving van Yogyakarta. Hun ouders zijn dagelijks druk bezig om zich enig inkomen te verwerven. Dat is in hun omstandigheden al zeer lastig. De “community based rehabilitation”-cursus geeft de jongeren meer zelfvertrouwen omdat ze ontdekken dat ze best wat kunnen. Niet alleen werken ze aan individuele vaardigheden, maar ook om met elkaar samen te werken. Bovendien leren ze allerlei andere praktische zaken, bijv. hoe ze  gezond kunnen blijven.

Hun ouders kunnen ook een cursus volgen en dat is belangrijk want ook zij moeten beseffen dat hun kinderen meer kunnen dan ze altijd gedacht hebben. Bovendien krijgen ook zij gedurende de cursussen van enkele dagen enige tips hoe ze meer inkomsten kunnen verwerven uit hun werk.

Op het terrein van Panti Asih is nog een belangrijke instelling: de  school voor buitengewoon onderwijs met ongeveer 40-50 leerlingen afkomstig uit de omgeving van Pakem. Degenen die op afstand wonen worden gebracht en gehaald.

Tenslotte zijn er 5 mensen met een verstandelijke beperking die  er ook voor vast wonen.

Panti Asih, Pakem 21 km. ten noorden van Yogyakarta, Midden-Java. Daar gebeurt het.

Voor recente informatie zie de Nieuwsbrief: December 2018

Eerdere brieven zijn ook te lezen. Zie de lijst in de rechter kolom van deze pagina.

EEN NIEUWE STAP  

Panti Asih heeft in december voor het eerst een cursus gehouden voor ouders van jongeren met een lichte verstandelijke beperking die eerder aan een CBR-cursus hebben deelgenomen. De jongeren verblijven 2 maanden in Panti Asih en gaan dan terug naar huis. Daar moet blijken of ze inderdaad een flinke stap vooruit zijn gegaan. Bij bijna alle deelnemers is dat duidelijk het geval. Alleen bij bezoek  van medewerkers van Panti Asih bleek dat ouders vaak vasthielden aan het idee dat hun dochter of zoon zelf tot maar weinig in staat is. Toen kwam het plan op om ook ouders een korte training te geven om anders met hun kind om te gaan. Bovendien zijn zij ook degenen die in de leefwereld van de jongeren erg belangrijk zijn. Als ouders die het beste met hun kind voor hebben, maar ook als voorbeeld en zelfs als partners, bijv. in het agrarisch in en om het huis. Die scholing van ouders is een belangrijke aanvulling op het trainingsprogramma van Panti Asih, zeker als wordt bedacht dat ouders en kinderen tot het armste gedeelte van de bevolking horen en dus ook in sociale zin met grote beperkingen leven.

Deze training voor ouders is een mooie en bemoedigende afsluiting van het jaar 2017 waarin eerder 2 CBR-cursussen plaatsvonden.  Camelia wil ook in 2018 het werk van Panti Asih graag blijven steunen.

Over Camelia en Panti Asih

De zorg om en voor  mensen met een verstandelijke beperking, dat is vanaf het begin, eind jaren zestig,  de inzet van Panti Asih in Pakem bij Yogyakarta, Indonesië. Daar was toen en daar is nu nog steeds alle reden toe. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en blijvend afhankelijk van anderen. In de ergste gevallen zijn het mensen die mikpunt van spot zijn van anderen. Ook dat komt nog steeds voor.

De Stichting Camelia is opgericht op initiatief van Truus Dicke die er vanaf 1989 werkzaam is, aanvankelijk full-time als docent, adviseur, ambassadeur, maar ook nu ze is gepensioneerd nog steeds met veel liefde contact onderhoudt. Ze woont nog in Yogyakarta.

Mensen met een verstandelijke beperking horen er helemaal bij, dat wordt overal ter wereld, ook in Indonesië, steeds meer volmondig erkend. We denken steeds meer “Inclusief”. Alleen in een jachtige samenleving waarin ondanks de groeiende economie nog velen in armoedige omstandigheden leven, hebben deze mensen het moeilijk om mee te komen. Om hen daarbij te helpen en in staat te stellen in grotere zelfstandigheid te leven, met gebruik van eigen vaardigheden en talenten, daarvoor zet Panti Asih zich in. In het verleden gaf men grote aantallen onderdak (80-90 mensen). Nu wordt om verschillende redenen ingezet op het leven in de eigen woonomgeving van familie en vrienden. Onderwijs, training, begeleiding en de komende tijd ook meer ondernemingszin, opbouw van samenwerkingsverbanden in de eigen regio en belangenbehartiging, dat zijn de zaken waar Panti Asih zich druk om maakt.  En, op afstand, ook wij als Stichting Camelia maken ons er druk om. Èn natuurlijk vooral degenen die met hun bijdragen van geld en tijd in deze mensen investeren. Een investering in de toekomst van jonge mensen die veel beter in het leven kunnen staan dan nu vaak het geval is. En dat is wat waard!

Op verschillende wijze kunt u Panti Asih via Camelia steunen in het werk voor mensen met een verstandelijke beperking:

  • Uw geldelijke bijdrage
  • Camelia bekend te maken in uw eigen kring
  • Camelia noemen als er bij een bijzondere gelegenheid het initiatief genomen wordt om je als school, kerk, bedrijf, groep etc. in te zetten voor een goed doel