Camelia bestaat 25 jaar

Dit jaar is voor Camelia bijzonder: we bestaan 25 jaar. In die periode hebben we door hulp van donateurs en door bijdragen van allerlei instanties Panti Asih kunnen ondersteunen in het werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot 2011 was het werk gericht op meer 80 vaste bewoners van Panti Asih. Enkel tientallen van hen gingen naar de school voor bijzonder onderwijs dat ook onder verantwoordelijkheid van Panti Asih wordt verzorgd. Een ander groep was dermate ernstig beperkt dat ze geen onderwijs konden ontvangen. Met een kleine groep kon nauwelijks slecht gecommuniceerd worden. Ze waren van intensieve zorg afhankelijk. Panti Asih heeft nu 5 vaste bewoners en heeft tot aan de coronatijd bijna elk jaar Community Based Rehabilitation trainingen van 8 weken verzorgd voor jonge mensen van ongeveer 18-25 jaar. Panti Asih heeft dit mogelijk kunnen maken met hulp van andere instanties. We willen dit werk graag weer mogelijk maken, maar kunnen dat niet zonder steun. We hopen ook in de toekomst voor Panti Asih en dus voor personen met een verstandelijke beperking van dienst te zijn. Het werk is ongelooflijk belangrijk, maar kampt ook met een gering draagvlak ook in Indonesië. In de onderstaande brief leest u meer over Panti Asih.

Locatie Panti Asih

Op verschillende wijze kunt u Panti Asih via Camelia steunen in het werk voor mensen met een verstandelijke beperking:

  • Uw geldelijke bijdrage
  • Camelia bekend te maken in uw eigen kring
  • Camelia noemen als er bij een bijzondere gelegenheid het initiatief genomen wordt om je als school, kerk, bedrijf, groep etc. in te zetten voor een goed doel