Intro

Panti Asih

Corona

Ook Indonesië is in 2020 getroffen door Covid-19. In juli 2021 werd de situatie zeer ernstig m.n. op Java en Bali. Ook in Yogyakarta waren de ziekenhuizen overbelast. De vaste medewerkers van Panti Asih zijn gevaccineerd. De 5 permanente  bewoners van Panti Asih konden niet worden gevaccineerd aangezien ze niet over een identiteitsbewijs beschikken. Zeer wrang dat deze mensen die toch al aan de kant staan, ook nu weer in deze crisistijd niet geholpen worden, terwijl ze zeer kwetsbaar zijn. De vijf bewoners blijven natuurlijk ook thuis. Ze worden op Panti Asih verzorgd en beziggehouden. De cursussen zijn uitgesteld. De inkomsten zijn ook teruggelopen. Het retraitehuis “Camelia’ kan niet worden verhuurd. Ook van overheidsinstanties wordt minder ontvangen. Ondertussen lopen vaste kosten van levensonderhoud, gezondheidszorg, gebouw en personeel door. De stichting Camelia geeft natuurlijk ook dit jaar steun.  Iedereen kijkt uit naar het einde van de crisis en we hopen met elkaar dat de gewone activiteiten weer op gang kunnen worden gebracht. Zo gauw mogelijk!    

Panti Asih: in het kort (in normale omstandigheden)

Twee maanden lang zijn 20 jongeren te gast bij Panti Asih. Ze volgen er samen een cursus. De één is bezig met tuinieren, anderen met geiten, weer anderen met huishoudelijke activiteiten of met het herstellen van kleding.

Het zijn jongeren met een lichte verstandelijke beperking afkomstig uit de omgeving van Yogyakarta. Hun ouders zijn dagelijks druk bezig om zich enig inkomen te verwerven. Dat is in hun omstandigheden al zeer lastig. De “community based rehabilitation”-cursus geeft de jongeren meer zelfvertrouwen omdat ze ontdekken dat ze best wat kunnen. Niet alleen werken ze aan individuele vaardigheden, maar ook om met elkaar samen te werken. Bovendien leren ze allerlei andere praktische zaken, bijv. hoe ze  gezond kunnen blijven.

Hun ouders kunnen, indien financieel mogelijk, ook een cursus volgen en dat is belangrijk want ook zij moeten beseffen dat hun kinderen meer kunnen dan ze altijd gedacht hebben. Bovendien krijgen ook zij gedurende de cursussen van enkele dagen enige tips hoe ze meer inkomsten kunnen verwerven uit hun werk.

Op het terrein van Panti Asih is nog een belangrijke instelling: de  school voor buitengewoon onderwijs met ongeveer 40-50 leerlingen afkomstig uit de omgeving van Pakem. Degenen die op afstand wonen worden gebracht en gehaald.

Tenslotte zijn er 5 mensen met een verstandelijke beperking die  er ook voor vast wonen.

Panti Asih, Pakem 21 km. ten noorden van Yogyakarta, Midden-Java. Daar gebeurt het.

Voor recente informatie zie de rechterkolom.

Over Camelia en Panti Asih

De zorg om en voor  mensen met een verstandelijke beperking, dat is vanaf het begin, eind jaren zestig,  de inzet van Panti Asih in Pakem bij Yogyakarta, Indonesië. Daar was toen en daar is nu nog steeds alle reden toe. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en blijvend afhankelijk van anderen. In de ergste gevallen zijn het mensen die mikpunt van spot zijn van anderen. Ook dat komt nog steeds voor.

De Stichting Camelia is opgericht op initiatief van Truus Dicke die er vanaf 1989 werkzaam is, aanvankelijk full-time als docent, adviseur, ambassadeu. Helaas is ze in 2018 gestorven in Yogyakarta, waar ze was blijven wonen. Tot aan het einde van haar leven bleef ze bij Panti Asih en natuurlijk bij de Stichting Camelia betrokken.

Mensen met een verstandelijke beperking horen er helemaal bij, dat wordt overal ter wereld, ook in Indonesië, steeds meer volmondig erkend. We denken steeds meer “Inclusief”. Alleen in een jachtige samenleving waarin ondanks de groeiende economie nog velen in armoedige omstandigheden leven, hebben deze mensen het moeilijk om mee te komen. Om hen daarbij te helpen en in staat te stellen in grotere zelfstandigheid te leven, met gebruik van eigen vaardigheden en talenten, daarvoor zet Panti Asih zich in. In het verleden gaf men grote aantallen onderdak (80-90 mensen). Nu wordt om verschillende redenen ingezet op het leven in de eigen woonomgeving van familie en vrienden. Onderwijs, training, begeleiding en de komende tijd ook meer ondernemingszin, opbouw van samenwerkingsverbanden in de eigen regio en belangenbehartiging, dat zijn de zaken waar Panti Asih zich druk om maakt.  En, op afstand, ook wij als Stichting Camelia maken ons er druk om. Èn natuurlijk vooral degenen die met hun bijdragen van geld en tijd in deze mensen investeren. Een investering in de toekomst van jonge mensen die veel beter in het leven kunnen staan dan nu vaak het geval is. En dat is wat waard!

Op verschillende wijze kunt u Panti Asih via Camelia steunen in het werk voor mensen met een verstandelijke beperking:

  • Uw geldelijke bijdrage
  • Camelia bekend te maken in uw eigen kring
  • Camelia noemen als er bij een bijzondere gelegenheid het initiatief genomen wordt om je als school, kerk, bedrijf, groep etc. in te zetten voor een goed doel