ANBI, zakelijke gegevens

NAAM EN ADRES Stichting Camelia
Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum
BANKREKENINGNUMMER NL 30 ABNA 050.13.54.220
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 01079613
STATUTAIRE ZETEL (ANBI:
VESTIGINGSPLAATS)
Dokkum
UITTREKSEL
HANDELSREGISTER 23 april 2020
uittreksel
handelsregister

RSIN FISCAAL NUMMER ANBI 806453722
WEBSITE www.stichting-camelia.nl
NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Camelia, herfst 2020
E-MAIL stichting.camelia@gmail.com
ANBI-STATUS erkend, zie ANBI
Instelling: stichting camelia vestigingsplaats: dokkum
ANBI-VERKLARING 2020 http://www.stichting-camelia.nl/wp/anbi-2/attachment/stichting-camelia-anbi-verklaring-2020/
STATUTAIRE DOELSTELLING “…het verlenen van steun, met name door het inzamelen van gelden, aan hulpbehoevenden in Indonesië, en wel in het
bijzonder ten behoeve van de Stichting (Yayasan) Panti Asih, gevestigd te Pakem (nabij Yogyakarta).
VOLLEDIGE STATUTEN statuten
Stichting Camelia

BESTUURSSAMENSTELLING www.stichting-camelia.nl/bestuur.htm
BESTUURSVERGOEDING Bestuursleden
verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis. Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
BELEIDSPLAN Beleidsplan in hoofdlijnen st camelia