ANBI, zakelijke gegevens

NAAM EN ADRES Stichting Camelia
Barend v.d. Veenwei 21, 8915 HW Leeuwarden
BANKREKENINGNUMMER NL 30 ABNA 050.13.54.220
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 01079613
STATUTAIRE ZETEL (ANBI:
VESTIGINGSPLAATS)
Leeuwarden
UITTREKSEL
HANDELSREGISTER 
20 DEC. 2012
uittreksel
handelsregister

RSIN FISCAAL NUMMER ANBI 806453722
WEBSITE www.stichting-camelia.nl
NIEUWSBRIEF NIeuwsbrief Camelia december 2018 
E-MAIL stichting.camelia@gmail.com
ANBI-STATUS erkend, zie ANBI
STATUTAIRE DOELSTELLING “…het verlenen van steun, met name door het inzamelen van gelden, aan hulpbehoevenden in Indonesië, en wel in het
bijzonder ten behoeve van de Stichting (Yayasan) Panti Asih, gevestigd te Pakem (nabij Yogyakarta).
VOLLEDIGE STATUTEN statuten
Stichting Camelia

BESTUURSSAMENSTELLING www.stichting-camelia.nl/bestuur.htm
BESTUURSVERGOEDING Bestuursleden
verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis. Alleen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
BELEIDSPLAN Beleidsplan stichting camelia 2013-2018
FINANCIËLE VERANTWOORDING  Camelia: 2014-2019