Financiën

De financiële steun van Stichting Camelia aan Panti Asih omvat:

1. reguliere bijdragen

  • kosten van levensonderhoud van 5 permanente bewoners
  • kosten vervoer van leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs die ook onder verantwoordelijkheid valt van Panti Asih.
  • beloningen voor vaste medewerkers op vrijwillige basis

2. diversen: onderhoud gebouwen, hulpmiddelen etc.

3. Kosten St. Camelia: administratie, bankkosten, communicatie

De komende jaren

Het is zorgwekkend dat de donaties onvoldoende zijn voor de steun aan Panti Asih en onvoldoende voor inzake de reguliere uitgaven. Deze zullen gezien de stijging van kosten van levensonderhoud in Indonesië waarschijnlijk stijgen.

Voor de corona-tijd zijn op het centrum van Panti Asih trainingen van 8 weken gehouden waaraan telkens werd deelgenomen door ongeveer 20 jonge mensen (m/v) van 18-25 jaar met een verstandelijke beperking. De komende tijd zouden jaarlijks 1 (of 2) trainingen kunnen worden gehouden. St. Camelia is bereid daarvoor eigen reserves aan te spreken, maar zal daarvoor ook elders om steun vragen om op lange termijn ook in staat te zijn tot het geven van subsidie voor reguliere uitgaven. Panti Asih heeft naast steun van St. Camelia ook inkomsten van de overheid, exploitatie van een groepsverblijf en incidentele bijdragen van particulieren, kerken, bedrijven en andere instellingen. De inkomsten zijn echter beperkt. Het is ook niet gemakkelijk om in Indonesië voldoende hulp te krijgen voor het welzijn van personen met een verstandelijke beperking.

2021/2022