Financiën

Steun van Stichting Camelia aan Panti Asih: 2014 – 2020

In 2015  werden 3 Community Based Rehabilitation-cursussen  gehouden met telkens 20 deelnemers.   Daarvoor zijn kosten gemaakt in de fase van de voorbereiding (werving, informatie, gesprekken met ouders), tijdens de cursus (samenwerking, tuinieren, kleinveehouderij, spel, recreatie, creativiteit, samenwerking) en na de cursus (bezoek thuis en begeleiding bij toepassen van wat men heeft geleerd tijdens de cursus.

Het jaar 2016 is zeer ongelukkig verlopen voor Panti Asih.  Ziekte van de directeur en het overlijden van een belangrijke medewerker hebben ertoe geleid dat de geplande CBR-cursussen en een training van ouders niet konden worden georganiseerd.  Wel waren er 5 permanente bewoners voor wie werd gezorgd en ook de school voor buitengewoon onderwijs kon gewoon de onderwijsactiviteiten voortzetten. Camelia betaalde de leefkosten van de bewoners en ondersteunt het onderwijs met betaling van vervoerskosten voor de leerlingen.  Aan  het einde van 2016 zijn de activiteiten weer op gang gekomen.

In het jaar 2017 werden 2 CBR-cursussen gehouden en 1 cursus voor ouders van deelnemers van eerdere CBR-cursussen. Er waren in 2016 al gelden overgemaakt naar Mevr.Dicek. Aangezien de cursussen niet plaatsvonden, was er voldoende om met de reeds gezonden gelden de reguliere uitgaven voor 2016 te betalen. De stichting Camelia heeft voor de CBR-cursussen in 2016 steun ontvangen van IMPULSIS. Dat bedrag, t.w. € 15.000 moest natuurlijk worden geretourneerd.

In 2018 werden 2 trainingen voor jongeren met een een verstandelijke beperking gehouden en ook 2 korte trainingen voor ouders

Naast de kosten voor de cursus worden door Camelia jaarlijks bekostigd:

a. De verblijfkosten van 5 permanente bewoners met een verstandelijke beperking. De adressen van hun familieleden zijn niet bekend.

b. vervoerskosten voor leerlingen van de school voor bijzonder onderwijs dat ook aan Panti Asih is verbonden.

c. Extra pakket levensmiddelen voor medewerkers  van Panti Asih (2x per jaar)

Zie voor rekening en balans 2014-2019: financiën 2014-2019

 

Voor de financiële gegevens van 2020 zie: pg 4-6 van

Dank
Wij zijn de donateurs en de organisaties (verenigingen, kerken, ondernemers, etc.) die acties hebben gevoerd voor Camelia zeer dankbaar voor de bijdragen die we mochten ontvangen.