contact

POSTADRES:
de Woudhorne 31
9101 DE Dokkum

BANK:
NL 30 ABNA 050.13.54.220

E-mail:
stichtingcamelia@gmail.com


Uitgaven


De gelden van de stichting Camelia zijn afgezien van bank- en enkele onkosten, uitsluitend bestemd voor Panti Asih in Pakem.
De steun wordt door Panti Asih besteed aan:

- kosten van verblijf en levensonderhoud van de 5 permanente bewoners van Panti Asih
- Panti Asih heeft ook een school voor buitengewoon onderwijs met leerlingen met een verstandelijke beperking. De kosten daarvan worden vrijwel uitsluitend van overheidswege gedragen. De kosten van het vervoer van leerlingen van die school worden door Camelia betaald.
- een bijdrage aan personeelskosten
- als er een CBR-cursus wordt gehouden, zoals in 2024 het geval was, worden de kosten ervan voor het grootste gedeelte gedragen door Camelia
- incidenteel zijn er kosten die verband houden met de gebouwen en voorzieningen

Inkomsten


De inkomsten zijn giften van vaste en incidentele gevers mensen die het werk van Panti Asih voor (arme) personen met een verstandelijke beperking belangrijk vinden. Sommigen hebben een band met Indonesië. Een verjaardag of een andere bijzondere gebeurtenis kan aanleiding om aan Panti Asih te denken.
We hebben de afgelopen tijd ook enkele legaten mogen ontvangen, die ons - en Panti Asih -meer ruimte geven. Het probleem is dat de reguliere giften niet voldoende zijn voor de reguliere kosten van Panti Asih.
Naast individuele personen ontvangen we ook giften van instellingen als kerken en andere maatschappelijke organisaties. Om te voorkomen dat binnen een aantal jaren de reserves zijn uitgeput zoeken we ook steun van externe organisaties. In 2024 was Wilde Ganzen partner in het voorzien van middelen om een CBR-cursus te houden.
De stichting Camelia is erkend als ANBI-instelling. Giften zijn daarom bij belastingopgave op te voeren. Zie anbi