contact

over Stichting Camelia

financiën

ANBI
Panti Asih, gelegen op de helling van de vulkaan Merapi, ruim 20 km ten noorden van Yogyakarta op Java, is sinds de 2e helft van de jaren '60 een bijzondere plaats: er wordt aandacht en zorg geschonken aan mensen met een verstandelijke beperking, een uiterste kwetsbare groep.
Tot 2011 bestond de zorg in opname en verzorging in de gebouwen van een voormalig sanatorium. Bijna 100 mensen woonden er met zo'n 70 personeelsleden. Na de uitbarsting van de vulkaan Merapi in 2010 zijn bewoners naar hun familie teruggebracht en aan ouders is gezegd dat verblijf in Panti Asih niet meer mogelijk w as. De reden was begrijpelijk. Panti Asih kon onmogelijk intensieve zorg verlenen aan zo'n groot aantal mensen. Daar kwam bij dat veel ouders niet in staat warden voldoende bij te dragen. Voor Panti Asih was de reden zeker financieel, maar wereldwijd ging men steeds meer inzien dat personen met een handicap voor zover mogelijk niet in een tehuis moeten wonen buiten de gewone samenleving. Particuliere instellingen, ouders en familie maar ook de overheid gingen begrijpen dat de thuisomgeving het beste is, ook al vraagt dit veel van ouders en anderen in de leefomgeving. Gekozen werd toen voor 3 vormen van dienstverlening:


1. Tehuis
Op dit moment zijn er 5 bewoners intern. Namen en adressen van familieleden zijn onbekend. Ze worden door een aantal medewerkers verzorgd en bezig gehouden met spelletjes, t.v., muziek enz. Ze volgen onderwijs en verrichten werkzaamheden in huis of in de tuin.

2. Community Based Rehabilitation
Jongeren met een verstandelijke beperking verblijven 2 maanden in Pakem om daar een training te ontvangen. De training houdt o.a. in vaktraining, sociale vaardigdigheidstraining, leven in vast dagritme, hygiлne, omgang met geld, creativiteit en sport. Ze krijgen na afloop een "Certificaat van deelname" dat ingelijst thuis kan worden opgehangen. Ze leren om in eigen omgeving sterker op eigen benen te staan. Dat betekent zelf voor een inkomen zorgen d.m.v. veeteelt, tuinbouw, handvaardigheid, voedsel productie. Na thuiskomst wordt vanuit Panti Asih nog een tijdlang contact onderhouden voor thuisbegeleiding. Panti Asih heeft

3. School voor buitengewoon onderwijs
Sinds lange tijd is aan Panti Asih een Sekolah Luar Biasa (SLB) verbonden, een school voor buitengewoon onderwijs. Kinderen en jongeren uit de omgeving komen daar dagelijks naar toe om er onderwijs te volgen. Ook de meeste bewoners doen mee. Onderwijs is in vele opzichten natuurlijk uitermate belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling.

Financiële steun van Camelia aan Panti Asih
Panti Asih heeft een geldprobleem. De oorzaak is duidelijk: de sociale voorzieningen zijn in Indonesië niet van dien aard dat personen met een verstandelijke beperking worden opgevangen en gesteund. Ouders hebben vaak een zeer beperkt inkomen. Voor buitengewoon onderwijs wordt van overheidswege een bedrag beschikbaar gesteld waarvan Panti Asih ook profiteert. Voor intern verblijf en voor de Community Based Rehabilitation moet een beroep worden gedaan op ouders en familie en andere bronnen.
Camelia ondersteunt dit werk van harte. In het verleden is een belangrijke bijdrage gegeven aan vernieuwing van gebouwen.
Het wordt verhuurd aan externe groepen. Naast voorzieningen voor deelnemers aan de CBR-trainingen is ook een bezinningscentrum gebouwd dat vooral verhuurd wordt aan externe groepen van scholen, kerken en verenigingen. Nu al is merkbaar dat de bekendheid wordt vergroot door mond-tot-mond reclame. Een zeer positief bij-effect is dat bezoekers van het bezinningscentrum ook kennis maken met Panti Asih en de inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Panti Asih is natuurlijk op beperkt schaal werkzaam. Wel kan worden gesteld dat het op verschillende wijze, maar zeker met het CBR-programma pionierswerk verricht. Met de overheid wordt contact onderhouden. Het certificaat van deelname wordt door een overheidsfunctionaris mede ondertekend. Dat wil niet zeggen dat er veel overheidsgeld naar toe gaat. Maar het is zeer te hopen dat overheid en samenleving het grote belang van het werk op Panti Asih gaan inzien en het gaat ondersteunen en voor verdere uitbreiding door Panti Asih en andere instellingen gemotiveerd raakt. Indonesië is een land in opbouw en er is economische vooruitgang, maar op dit gebied ligt nog een een groot terrein braak. Maatschappelijke vooruitgang op dit gebied is niet door Panti Asih te plannen, maar het geeft een duidelijk signaal af.