terug naar beginpagina


De stichting Camelia is opgericht in 1997 op initiatief van Truus Dicke, die toen werkzaam was in Panti Asih.
De stichting heeft tot doel: het verlenen van steun, met name door het inzamelen van gelden, aan hulpbehoevenden in Indonesiл,
en wel in het bijzonder ten behoeve van de stichting (yayasan) Panti Asih gevestigdte Pakem.

ZAKELIJKE GEGEVENS STICHTING CAMELIA

 
NAAM EN ADRES Stichting Camelia
de Woudhorne 31
9101 DE Dokkum

 
 
BANKNUMMER
NL 30 ABNA 050.13.54.220,
 
NUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 01079613
 
STATUTAIRE ZETEL (ANBI: VESTIGINGSPLAATS) Dokkum
 
 
ANBI, RSIN FISCAAL NUMMER 806453722
 
 
WEBSITE www.stichting-camelia.nl
 
 
E-MAIL stichtingcamelia@gmail.com
 
 
 
STATUTEN stichtingcamelia, statuten